Förtroendevalda hos oss.

Moderata samlingspartiet (M)

Antal personer (14 st)

Efternamn Förnamn
Engvall Rickard
Birkehorn Karlsen Lars-Göran
Eklund Anders
Tindre Falk Jessica
Fredén Carola
Salomonsson Jan
Lokander Emma
Klockerman Inger
Birkehorn Regina
Karlsson Kenneth
Hansson Peter
Blomstedt Daniel
Lokander Sven
Allas Annaliisa