Förtroendevalda hos oss.

Håkan Ståhlberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0294-40808 (bostad)
070-3610896 (mobil)
0293-801627 (arbete)

Postadress:
Nöttövägen 25 819 40 KARLHOLMSBRUK
(bostad)
Nöttövägen 25 819 40 KARLHOLMSBRUK
(utsändning)

E-post:
hakan.stahlberg@pol.tierp.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fyrisåns Vattenförbund, led och suppl samatr styrelsen Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2016-09-16 - 2018-10-14
Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening adjungerande ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Svealands Kustvattenvårdsförbund Representanter 2015-01-01 - 2018-12-31
Östra Sveriges luftvårdsförbund Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31