Förtroendevalda hos oss.

Lars-Peter Hållstrand (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0294-301 36 (bostad)
073-055 27 50 (mobil)

Postadress:
Vavdstorpen 109 819 65 Hållnäs
(bostad)
Vavdstorpen 109 819 65 Hållnäs
(utsändning)

E-post:
lars-peter.hallstrand@pol.tierp.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedningen Ledamot 2016-01-01 - 2018-10-14
Fyrisåns Vattenförbund, led och suppl samatr styrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2016-01-01 - 2018-10-14
Lokala säkerhetsnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Leufsta Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Sveriges Nationaldag Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Ängskärs anläggningsråd Representanter 2015-01-01 - 2018-12-31
Östhammars referensgrupp för slutförvar Representanter 2015-01-01 - 2018-12-31