Förtroendevalda hos oss.

Jonas Nyberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0293-310 83 (bostad)
0293-218205 (mobil)
0293-218205 (arbete)

Postadress:
Västermalmsvägen 14 815 75 SÖDERFORS
(bostad)
Kommunhuset 815 80 Tierp
(utsändning)

E-post:
jonas.nyberg@tierp.se

Uppdrag (21 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Tierpsbyggen Styrelsen Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Fullmäktige för Regionförbundet Uppsala Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
It-nämnd Älvkarleby Tierp Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Ks förhandlingsdelegation Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Lokalt Ledd Utveckling Ledamot 2015-05-24 - 2018-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
NeDas samarbetsorganisation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Nordupplands fotbollsallians Ekonomiska förening styrelse adjungerande ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Räddningsnämnd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Tierps energi & Miljö AB styrelse Ordförande 2015-09-15 - 2018-05-14
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Tierps Kommunfastigheter AB styrelse Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Tämnarens vatten Ideell förening adjungerande ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Utskottet för samhällsbyggnad Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen Ordförande 2017-01-01 - 2018-10-14
Årsstämma Dalälvens vattenvårdsförening Ombud 2015-01-01 - 2018-12-31