Förtroendevalda hos oss.

Jonas Nyberg (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Kommunhuset 815 80 Tierp
(utsändning)

E-post:
jonas.nyberg@tierp.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigselförrättare Ombud 2017-07-11 - 2021-07-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-11-13 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tierps energi & Miljö AB styrelse Vice ordförande 2019-05-15 - 2022-01-14
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen Vice ordförande 2019-05-15 - 2022-05-14
Utskottet för samhällsbyggnad Vice ordförande 2018-11-13 - 2022-12-31
Valberedningen 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14