Förtroendevalda hos oss.

Gunnar Jansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
gunnar.jansson@pol.tierp.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för Översiktsplan 2050 Vice ordförande 2019-02-26 -
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Tierps energi & Miljö AB styrelse Ledamot 2019-05-15 - 2022-01-14
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen Ledamot 2019-05-15 - 2022-05-14
Utskottet för samhällsbyggnad Ledamot 2018-11-13 - 2022-12-31
Ängskärs anläggningsråd Representanter 2019-01-01 - 2022-12-31