Förtroendevalda hos oss.

Ove Larsson (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tierps sockens Magasinsfond G Gilljam donationsfond Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31