Viktoria Söderling (S)

Kontaktinformation

E-post:
viktoria.soderling@tierp.se

Uppdrag (22 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Tierpsbyggen Styrelsen Ledamot 2019-05-15 - 2022-05-14
Begravningsombud Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Ordförande 2020-06-01 - 2022-10-14
It-nämnd Tierp Knivsta Älvkarleby Heby Östhammar Ersättare 2020-06-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Förtroendevald 2021-02-17 - 2022-12-31
Kommunalt Näringslivsråd Representanter 2020-06-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2018-11-13 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation Ledamot 2020-06-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Lönenämnden Knivsta Älkarleby Tierp Ersättare 2020-06-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämnd för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Oppositionsråd Oppositionsråd 2020-06-01 - 2022-12-31
Pensionärsråd Förtroendevald 2020-06-01 - 2022-12-31
Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp Representanter 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt forum Representanter 2020-06-01 - 2022-12-31
Samordningsförbund rehabiliteringsomr. i Uppsala län Ersättare 2019-04-01 - 2023-03-31
Samråd HSVO Representanter 2021-02-17 - 2022-12-31
Tierps Kommunfastigheter AB styrelse Ledamot 2019-05-15 - 2022-05-14
Utskottet för arbete och omsorg Vice ordförande 2020-06-01 - 2022-12-31