Förtroendevalda hos oss.

Linda Friberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
Linda.Friberg@pol.tierp.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-11-13 - 2022-12-31
Tierps energi & Miljö AB styrelse Suppleant 2019-05-15 - 2022-01-14
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen Suppleant 2019-05-15 - 2022-05-14
Utskottet barn och ungdom Vice ordförande 2018-11-13 - 2022-12-31