Förtroendevalda hos oss.

Viktoria Söderling (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0293-12365 (bostad)
0730-413942 (mobil)

Postadress:
Stationsgatan 10B 815 38 TIERP
(bostad)
Stationsgatan 10B 815 38 TIERP
(utsändning)

E-post:
viktoria.soderling@tierp.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fyrisåns vattenförbund, omb och ers vid stämman Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2017-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2017-01-01 - 2018-12-31
Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening Ersättare 2015-05-26 - 2018-12-31
Nämnd för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Ledamot 2017-01-01 - 2018-12-31
Pensionärsråd Ordförande 2017-01-01 - 2018-12-31
Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp Representanter 2017-01-01 - 2018-12-31
Regionalt forum Representanter 2017-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbund rehabiliteringsomr. i Uppsala län Ledamot 2017-01-01 - 2018-12-31
Tierps energi & Miljö AB styrelse Ledamot 2015-09-15 - 2018-05-14
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Utskottet för arbete och omsorg Ordförande 2017-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen 1:e vice ordförande 2017-01-01 - 2018-10-14