Förtroendevalda hos oss.

Karl-Gunnar Marklund (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gustav Gilljam i Yvre donationsfond revisorer Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Revisorer Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Tierps energi & Miljö AB Revisorer Suppleant 2015-09-15 - 2018-05-14
Tierps Fjärrvärme AB Revisorer Revisorsersättare 2015-01-01 - 2018-12-31