Förtroendevalda hos oss.

Bengt-Olov Eriksson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0293-513 97 (bostad)
0293-218516 (mobil)
0293-218216 (arbete)

E-post:
bengt-olov.eriksson@tierp.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Tierpsbyggen Styrelsen Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Fullmäktige för Regionförbundet Uppsala Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Gemensam pensionsstiftelse för Uppsala län Representanter 2015-02-17 - 2018-12-31
Gruppledare Ordförande 2007-01-01 - 2018-12-31
It-nämnd Älvkarleby Tierp Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma Ombud 2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Ks förhandlingsdelegation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Lönenämnden Knivsta Älkarleby Tierp Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Tierps Kommunfastigheter AB styrelse Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31