Förtroendevalda hos oss.

Föreningar (7 st)

Namn
Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening
Nordupplands fotbollsallians Ekonomiska förening styrelse
Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening
Föreningen Vallonbruk i Uppland
Örbyhus Golfklubb
Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma
Styrelsen för Tämnarens vatten Ideell förening