Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktige (1 st)

Kommunfullmäktige (Kf) är kommunens beslutande instans. Alla är välkomna till Kommunfullmäktiges sammanträden. Varje sammanträde börjar med att kommuninvånarna under en halvtimme kan ställa frågor direkt till politikerna

Namn
Kommunfullmäktige