Förtroendevalda hos oss.

Fonder/Stiftelser (10 st)

Namn
Tierps sockens Magasinsfond G Gilljam donationsfond
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond revisorer
Bröderna Larssons minnesfond revisorer
Tierps kommuns minnesfond
Gemensam pensionsstiftelse för Uppsala län
Stiftelsen Leufsta
Sparbanksstiftelsen Upland
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stiftelsen Eric Sahlströms-Institutet
Stiftelsen Strömsbergs Industriminne