Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (10 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Namn
Kommunstyrelsen
Jävsnämnden
Valnämnden
It-nämnd Tierp Knivsta Älvkarleby Heby Östhammar
Lönenämnden Knivsta Älkarleby Tierp
Överförmyndarnämnd
Nämnd för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Räddningsnämnd
Krisledningsnämnd
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk