Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Namn
Kommunstyrelsen
Jävsnämnden
Valnämnden
It-nämnd Tierp Knivsta Älvkarleby Heby Östhammar
Lönenämnden Knivsta Älkarleby Tierp
Överförmyndarnämnd
Räddningsnämnd
Krisledningsnämnd
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk