Förtroendevalda hos oss.

Kommunala bolag (12 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen
Tierps Fjärrvärme AB Bolagsstämma
Tierps Fjärrvärme AB Revisorer
AB Tierpsbyggen Styrelsen
AB Tierpsbyggen Bolagsstämma
AB Tierpsbyggen Revisor
Tierps Kommunfastigheter AB styrelse
Tierps kommunfastigheter AB Bolagsstämma
Tierps kommunfastigheter AB revisorer
Tierps energi & Miljö AB styrelse
Tierps energi & Miljö AB bolagsstämma
Tierps energi & Miljö AB Revisorer