Förtroendevalda hos oss.

Utskott (4 st)

Utskotten förbereder, beslutar och ansvarar för områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utskottet barn och ungdom
Utskottet för arbete och omsorg
Utskottet för samhällsbyggnad