Förtroendevalda hos oss.

Arbetsgrupper/Råd (10 st)

Namn
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Pensionärsråd
Mälardalsrådet
Ängskärs anläggningsråd
Tierps bataljons hemvärnsråd
Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp
Styrgrupp för Fairtrade City
Arbetsgruppen för namngivning av gator och offentliga platser
Kommunalt Näringslivsråd
Samråd HSVO