Förtroendevalda hos oss.

Arbetsgrupper/Råd (11 st)

Namn
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Pensionärsråd
Mälardalsrådet Utskott
Mälardalsrådet
Ängskärs anläggningsråd
Programråd Högbergsskolan
Tierps bataljons hemvärnsråd
Styrgrupp för Teknikcollege i Uppland
Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp
Styrgrupp för Fairtrade City
Arbetsgruppen för namngivning av gator och offentliga platser