Förtroendevalda hos oss.

Beredningar (3 st)

Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och medborgarna. Sammanträden med fullmäktigeberedningarna skall vara öppna. Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt.

Namn
Demokratiberedningen
Valberedningen
Beredning för Översiktsplan 2050